Kontakt Kompakt-GmbH

Zaštita na radu

  • plan sigurnosti (SiGe) prema BaustellV (njemački pravilnik o radu na gradilištima)
  • koordinator sigurnosti (SiGeKo) prema BaustellV njemački pravilnik o radu na gradilištima)
  • plan zaštite na radu (ArSi) prema DGUV-R 101-004 / TRGS 524 (propisi njemačkog stručnog udruženja za zaštitu na radu)
  • koordinacija radova u onečišćenim područjima prema DGUV-R 101-004 / TRGS 524 (propisi njemačkog stručnog udruženja za zaštitu na radu)