Kontakt Kompakt-GmbH

Uklanjanje građevinskih objekata / sanacija površina

(uključujući određivanje vrijednosti / nova korištenja nekretnina)

  • planiranje i terenski nadzor istraživanja (podloga/onečišćenost tla štetnim tvarima; građevni materijal)
  • popis građevina
  • analiza smanjenja vrijednosti parcela, s nekretninama/bez nekretnina (u okviru pregovora o prodaji/kupnji)
  • planiranje uklanjanja građevinskih objekata
  • raspisivanje natječaja za uklanjanje građevinskih objekata (prema VOB- pravila sklapanja ugovora za dodjelu javnih radova) uključujući ocjene ponuda
  • upravljanje gradilištima
  • savjetovanje u slučaju nove namjene terena