Kontakt Kompakt-GmbH

Onečišćenost tla štetnim tvarima

  • planiranje i nadzor istraživanja (sumnja na opasnost / detaljna istraživanja / sanacije)
  • procjenjivanje opasnosti prema BBodSchG/V odnosno županijskim smjernicama/ pravilnicima
  • ispitivanje nužnosti provedbe sanacije
  • planiranje i nadzor sanacije
  • raspisivanje mjera (prema VOB / VOL / VOF – pravila sklapanja ugovora za dodjelu javnih radova) uključujući procjene ponuda