Kontakt Kompakt-GmbH

Nadzor i dokumentacija građevnog materijala na gradilištima

  • vezano za uklanjanje građevinskih objekata/sanacije površina i sanacije onečišćenosti tla štetnim tvarima
  • planiranje gospodarenja otpadom
  • planiranje za osiguranje kvalitete
  • nadzor dokumentacije prema NachwV (njemačka odredba za dokumentaciju)
  • kontrola materijala (dovoz / odvoz)