Kontakt Kompakt-GmbH

Podzemna voda

  • planiranje i nadzor hidrogeoloških istraživanja
  • istraživanja vezana za pitku vodu
  • monitoring podzemne vode
  • vodopravni postupci za ishođenje odobrenja