Kontakt Kompakt-GmbH

Podzemní voda

  • poradenství, plánování a odborní péče hydrologickích průzkumy
  • dobývání pitné vody
  • dohlížení podzemních vody
  • vodoprávní žádostí o povolení