Kontakt Kompakt-GmbH

Bezpečnost práce

  • plán bezpečnostních rizik (SiGe) podle BaustellV (předpisy pro smluvní staveniště)
  • koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SiGeKo) podle BaustellV (předpisy pro smluvní staveniště)
  • plán bezpečnosti práce (ArSi) podle DGUV-R 101-004 / TRGS 524 (směrnice Svazu pojištění odpovědnosti zaměstnavatele).
  • koordinace prací v kontaminovaných oblastech podle DGUV-R 101-004 / TRGS 524 (směrnice Svazu pojištění odpovědnosti zaměstnavatele)