Kontakt Kompakt-GmbH

Bezpečnost práce

  • plánování bezpečnosti a odvrácení nebezpečí podle BaustellV (německé staveništní nařízení)
  • dostavení koordinátora bezpečnosti a odvrácení nebezpečí podle BaustellV
  • plánování bezpečnosti a průběhí pracovní operace podle BGR 128 / TRGS 524 (předpisy německeho profesní sdružení)
  • koordinace práci v potřísněný obvodý podle BGR 128 / TRGS 524 (předpisy německeho profesní sdružení)
  • koordinace práci asbestem podle TRGS 519 (předpisy německeho profesní sdružení)