Kontakt Kompakt-GmbH

Nakládání s odpady

  • poradenství, plánování a odborný dohled nad zařízeními pro nakládání s odpady
  • dimenzování kompostáren / zařízení na zpracování plev
  • analýza nákladů a přínosů
  • povolovací řízení