Kontakt Kompakt-GmbH

ZAŠTITA OD POŽARA

  • za komercijalne / privatne tvrtke i za gospodarenje otpadom
  • priprema ili ažuriranje propisa o zaštiti od požara DIN 14096 – (propisi o zaštiti od požara, dijelovi A, B, C)
  • izrada ili ažuriranje planova vatrogasne brigade, bijega i spašavanja (simboli sukladno DIN ISO 23601)