Kontakt Kompakt-GmbH

Staré zátěže

  • plánování a místní dohled na průzkumy (odhad nebezpeči / detailní průzkumy / sanační průzkumy)
  • hodnocení / odhad ohrožení podle BBodSchG/V, nebo zemských specifických směrnic / výhody
  • odhad nutnosti sanace
  • plánování a místní dohled na sanaci
  • rozpis opatření (podle VOB / VOL / VOF) včetně využití nabídky