Kontakt Kompakt-GmbH

Řídící postavení hmotného proudu

  • do poměr s demontážem budov / plošnáou reaktivací i sanací
  • koncept odstranění
  • plány jakosti
  • dohled výkaznictví podle NachwV (německý nařízení výkaznictví)
  • kontrolla masový (přivážení / odvoz)