Kontakt Kompakt-GmbH

POŽÁRNÍ OCHRANA

  • pro komerční / soukromé provozy a společnosti pro nakládání s odpady.
  • Příprava nebo aktualizace předpisů požární ochrany podle DIN 14096 (protipožární předpisy část A, B, C)
  • Vývoj nebo aktualizace hasičských, únikových a záchranných plánů (symboly podle DIN ISO 23601)