Kontakt Kompakt-GmbH

Hospodaření s odpadky

  • poradenství, plánování a odborní péče zařízeních hospodařeních s odpadky
  • dimenzování kompostárn a zařízeních řezankych
  • analýzy nákladů / užitkovostů – prošetření rentability
  • schvalovací postupy